01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg

Powiązanie leczenia ortodontycznego, odtwórczego i okluzyjnego: SESJA PLANOWANIA LECZENIA

Alberto Canabez,  Ian Buckle

Czytaj więcej…

ORTODONCJA I PROTETYKA — doskonała symbioza. Diagnoza i planowanie w przypadkach ortodontycznych i protetycznych

Domingo Martin Salvador, Maria Jesus Provedo

Czytaj więcej…

Uzupełnienia estetyczne w odcinku przednim: technika bezpośrednia

Nikolaos Perakis

Czytaj więcej…

Komunikacja między lekarzami dentystami a technikami dentystycznymi mająca na celu prawidłowe rozumienia tego, co widzimy i wdrożenia tego, co wiemy na temat estetyki i funkcji

Stefan Schunke

Czytaj więcej…

Innowacyjny protokół implantacji subkrestalnej z rekonstrukcją pionowych i poziomych ubytków kostnych

Paweł Głębowski, Michał Zmorzyński

Czytaj więcej…

Planowanie 3D w implantologii — know how w wirtualnym środowisku

Samir Aboul-Hosn Centenero

Czytaj więcej…

Multidyscyplinarne aplikacje kliniczne systemu cyfrowej rejestracji i analizy okluzji T-SCAN. Analiza przypadków, diagnostyka oraz planowanie leczenia.

Robert B. Kerstein

Czytaj więcej…